Natalja Grabauskas FIE

Ärinimi Natalja Grabauskas FIE
Registrikood 11740485
Telefon +372 5020528
E-post grabauskas@mail.ru
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Natalja Grabauskas
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
õhusõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
veesõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus