OÜ Anteido Finants

Ärinimi OÜ Anteido Finants
Registrikood 11525823
Telefon +3725287736
E-post anteido@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kristel Kesk
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
veesõidukite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
haiguskindlustus
õigusabikulude kindlustus