OÜ CH Konsultatsioonid

Ärinimi OÜ CH Konsultatsioonid
Registrikood 11229059
Telefon 5652111
E-post info@chk.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Christer Haimi
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
haiguskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus