OÜ Flint Kaubandus

Ärinimi OÜ Flint Kaubandus
Registrikood 10335894
Telefon 5043052
E-post jaan@flint.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jaan Sihv
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus