OÜ Kindlustusvahenduse Büroo Šteiger

Ärinimi OÜ Kindlustusvahenduse Büroo Šteiger
Registrikood 10196406
Telefon 33 25 120, 33 25 121
E-post steiger@hot.ee, steiger2@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Viktor Peterson
Kindlustusandja Seesam Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus