OÜ Maritell ATV

Ärinimi OÜ Maritell ATV
Registrikood 11798099
Telefon +372 508 7589
E-post yyry.mets@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jüri Mets
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
finantskahjude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
õigusabikulude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
haiguskindlustus