Pargi Kinnisvara OÜ

Ärinimi Pargi Kinnisvara OÜ
Registrikood 11074651
Telefon 56985797
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kadri Kuusk
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
muu varakindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
finantskahjude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus