Pet City OÜ

Ärinimi Pet City OÜ
Registrikood 12252155
Telefon +37250 55 387
E-post hendrik.tibar@petcity.eu
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Hendrik Tibar
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
õigusabikulude kindlustus