Pilvi Rimmeld

Ärinimi Pilvi Rimmeld
Registrikood 45505275220
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Pilvi Rimmeld
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus