Plangi Trans OÜ

Ärinimi Plangi Trans OÜ
Registrikood 10273584
Telefon 786 8086
E-post info@plangitrans.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Urmas Plangi
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus