Profedex OÜ

Ärinimi Profedex OÜ
Registrikood 14123479
Telefon 5117486
E-post kirsta@profedex.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Krista Esta
Kindlustusandja Seesam Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus