Profile Arendus OÜ

Ärinimi Profile Arendus OÜ
Registrikood 11274353
Telefon 5275414
E-post triin33@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Triin Laidoner
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
finantskahjude kindlustus
haiguskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
õigusabikulude kindlustus