Rael Autokeskus OÜ

Ärinimi Rael Autokeskus OÜ
Registrikood 12328355
Telefon 4330987
E-post info@rael.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Aivo Aermann
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus