Raivo OÜ

Ärinimi Raivo OÜ
Registrikood 11562184
Telefon 56624701
E-post ilmim@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ilmi Mäemurd
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
õhusõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
veesõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus