RATIO CONSTAT OÜ

Ärinimi RATIO CONSTAT OÜ
Registrikood 10318921
Telefon 5217227
E-post rc@estpak.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Viktoria Vettšinova
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus