Rein Mikk

Ärinimi Rein Mikk
Registrikood 35305126027
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Rein Mikk
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus