Reisigalerii OÜ

Ärinimi Reisigalerii OÜ
Registrikood 11302684
Telefon 58077250
E-post joel@reisigalerii.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Joel Randla
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus