Renneks Kaubandus OÜ

Ärinimi Renneks Kaubandus OÜ
Registrikood 10162531
Telefon 646 5140
E-post barclay@online.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Lauri Tammik
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus