Respo Haagised AS

Ärinimi Respo Haagised AS
Registrikood 10354808
Telefon +372 357 7700
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toomas Antons
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus