Rimma Malahhova FIE

Ärinimi Rimma Malahhova FIE
Registrikood 11787836
Telefon +372 55563053
E-post rimma.malahhova@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Rimma Malahhova
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
õhusõidukite kindlustus
veesõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus