Rita Inslermann

Ärinimi Rita Inslermann
Registrikood 45012174713
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Rita Inslermann
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
garantiikindlustus