Ropka Autoaed OÜ

Ärinimi Ropka Autoaed OÜ
Registrikood 10695486
Telefon 730 3066
E-post ropkaauto@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Silver Sikka
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
finantskahjude kindlustus
muu varakindlustus
õigusabikulude kindlustus
haiguskindlustus