Säili-Viivi Telliskivi

Ärinimi Säili-Viivi Telliskivi
Registrikood 43706300405
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Säili-Viivi Telliskivi
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus