Salome Tartu AS

Ärinimi Salome Tartu AS
Registrikood 10124298
Telefon 7337580
E-post tartu.automaailm@salome.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jaanus Sarapuu
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus