SEB Liising AS

Ärinimi SEB Liising AS
Registrikood 10281767
Telefon +372 6657935
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Taavi Tomson
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus