Kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmine

Vahendajate nimekirja kandmiseks esitab kindlustusmaakler Finantsinspektsioonile:

  • kirjaliku avalduse kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmiseks
  • kõik kindlustustegevuse seaduse § 187 lõikes 1 nõutud andmed ja dokumendid
  • kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmise menetlustasu tasumist tõendava dokumendi (150 eurot, Finantsinspektsiooni seadus § 453 lõige 3). 

Nimetatud andmed ja dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [email protected] või kasutades Finantsinspektsiooni veebilehel olevat registreerimisvormi või kirja teel, aadressile Finantsinspektsioon, Sakala 4, 15030 Tallinn.

Otsuse vahendajate nimekirja kandmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul kõigi nõutud andmete ja dokumentide esitamisest arvates. Finantsinspektsioon kannab taotleja vahendajate nimekirja, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et kindlustusmaakleril on kindlustuse turustamiseks piisavad vahendid ja suutlikkus ning klientide huvid on piisavalt kaitstud. Finantsinspektsioon kannab taotleja vahendajate nimekirja viivitamata pärast vastava otsuse tegemist ja kindlustustegevuse seaduse §-s 179 sätestatud tingimustele vastava kehtiva vastutuskindlustuslepingu või garantiilepingu koopia saamist. 

Registreerimisvorm

Taotleja ees- ja perekonnanimi
Sellele väljale on võimalik üles laadida piiramatu hulk faile.
350 MB limiit.
Lubatud tüübid: bdoc.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.