Bigbank AS

Andmed
Ärinimi
Bigbank AS
Registrikood
10183757
Aadress
Riia tn 2, 51004 Tartu
Telefon
+372 737 7570
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 737 7582
Aktsia- või osakapitali suurus
8 000 000
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 73

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
73
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba

Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
Vahur Voll
50
Parvel Pruunsild
50

Filiaalid

BIGBANK AS Latvijas filiäle

Asukohariik
Läti
Ärinimi
BIGBANK AS Latvijas filiäle
Aadress
Gustava Zemgala gatve 78-1, Riga, LV-1039
Telefon
+371 67116063
E-posti aadress
Filiaali load
4.1-1/83
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
(13.11.2023 4.1-1/130)
6. Tagatised ja kohustused

BIGBANK AS Sverige Filial

Asukohariik
Rootsi
Ärinimi
BIGBANK AS Sverige Filial
Aadress
Holländargatan 9 a, 11136 Stockholm, Rootsi
Telefon
+46 8 550 482 00
E-posti aadress
Filiaali load
4.1-1/94
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine

BIGBANK AS filialas

Asukohariik
Leedu
Ärinimi
BIGBANK AS filialas
Aadress
Jogailos g. 4, Vilnius 01116
Telefon
+370 5205 8788
E-posti aadress
Filiaali load
4.1-1/59
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine (03.10.2022 4.1-1/164)
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
(18.03.2024 4.1-1/40)

BIGBANK AS Suomen sivuliike

Asukohariik
Soome
Ärinimi
BIGBANK AS Suomen sivuliike
Aadress
Panimokatu 4, 00580, Helsinki
Telefon
09 4259 9691
E-posti aadress
Filiaali load
4.1-1/74
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
6. Tagatised ja kohustused

Bigbank AS - Branch Bulgaria

Asukohariik
Bulgaaria
Ärinimi
Bigbank AS - Branch Bulgaria
Aadress
88 Bulgaria blvd., District “Vitosha”, 1680 Sofia, Bulgaaria
E-posti aadress
Filiaali load
4.1-1/118
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiustamistehingud avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks
2. Laenutehingud, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaenud, faktooring ja muud äritehingute finantseerimise tehingud

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/31
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Kõik EEA riigid
2. Laenutehingud
Kõik EEA riigid
6. Tagatis- ja garantiitehingud
Kõik EEA riigid
Viimati muudetud: 20/03/2024 - 16:44