Coop Pank AS

Andmed
Ärinimi
Coop Pank AS
Registrikood
10237832
Aadress
Maakri 30, 15014 Tallinn
Telefon
+372 669 0900
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 661 6037
Aktsia- või osakapitali suurus
69 673 000
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: EP-17 PO

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
EP-17 PO
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
Coop Investeeringud OÜ
Osaluse suurus protsentides
22,17

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/145
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Saksamaa Liitvabariik
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Austria Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/113
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Hispaania Kuningriik
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Madalmaade Kuningriik
Viimati muudetud: 19/03/2024 - 10:06