AS Inbank

Andmed
Ärinimi
AS Inbank
Registrikood
12001988
Aadress
Niine 11, 10414 Tallinn
Telefon
+372 640 8080
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 640 8081
Aktsia- või osakapitali suurus
688 810
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/31

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/31
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba, mis ei hõlma õigust osutada väärtpaberituru seaduse § 43 lõikes 1 sätestatud investeerimisteenuseid ja väärtpaberituru seaduse §-s 44 sätestatud investeerimiskõrvalteenuseid

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
Cofi Investeeringud OÜ
Osaluse suurus protsentides
25,8

Filiaalid

AS Inbank Joint Stock Company-Branch in Poland

Asukohariik
Poola Vabariik
Ärinimi
AS Inbank Joint Stock Company-Branch in Poland
Aadress
RIVERSIDE PARK ul. Fabryczna 5, 00-446, Warszawa
Telefon
0048 514 668 987
Filiaali load
4.1-1/180
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)

AS Inbank filialas

Asukohariik
Leedu Vabariik
Ärinimi
AS Inbank filialas
Aadress
Kareivių str. 11B, Vilnius, Leedu Vabariik
Filiaali load
4.1-1/148
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
– otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
– maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
– kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
15. E-raha väljastamine

AS Inbank Tšehhi filiaal

Asukohariik
Tšehhi Vabariik
Ärinimi
AS Inbank Tšehhi filiaal
Aadress
V Celnici 1031/4, 110 00 Prague 1, the Czech Republic
Filiaali load
Nr. 4.1-1/55
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Tarbijakrediidi väljastamine
2. Hoiuste kaasamine

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/59
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Soome Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/123
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Saksamaa Liitvabariik, Austria Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4 .1-1/4
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
Hollandi Kuningriik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/91
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
15. E-raha väljastamine
Leedu Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/104
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/32
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
Läti Vabariik
Viimati muudetud: 22/06/2022 - 11:28