Luminor Bank AS

Andmed
Ärinimi
Luminor Bank AS
Registrikood
11315936
Aadress
Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Telefon
+372 628 3300
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
9 376 530
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/54

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/54
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba, mis ei hõlma õigust osutada väärtpaberituru seaduse § 43 lõikes 1 sätestatud investeerimisteenuseid ja väärtpaberituru seaduse §-s 44 sätestatud investeerimiskõrvalteenuseid

Luba

Tegevusloaga piiritletud tegevus

Väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1-7 sätestatud investeerimisteenused ja väärtpaberituru seaduse §-s 44 sätestatud investeerimiskõrvalteenused

Luba

Tegevusloaga piiritletud tegevus

Pandikirjaseaduse § 3 lõikes 1 sätestatud pandikirjade emiteerimise täiendav tegevusluba

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
Luminor Holding AS
Osaluse suurus protsentides
100

Filiaalid

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Asukohariik
Läti Vabariik
Ärinimi
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Aadress
Skanstes iela 12 Riga, LV-1013 Republic of Latvia
E-posti aadress
Filiaali load
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses.
4a. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. — rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. — välisvaluutaga
7c. — finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. — vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. — vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
11. Vara valitsemine ja nõustamine
12. Väärtpaberite hoidmine

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Ärinimi
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Aadress
Konstitucijos ave. 21A 03601 Vilnius Republic of Lithuania
E-posti aadress
Filiaali load
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses.
4a. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. — rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. — välisvaluutaga
7c. — finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. — vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. — vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
11. Vara valitsemine ja nõustamine
12. Väärtpaberite hoidmine
14. Pangahoidla teenused

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X X X X X     X X   X X X        
C2 X X X X X         X X   X X          
C3 X X   X X         X X   X X          
C4 X X X X X         X X   X X          
C5 X X X X X         X X   X X   X      
C6 X X X X X         X X   X X   X      
C7 X X X   X         X X   X X   X      
C8                                      
C9 X X X   X         X X   X            
C10 X X X   X         X X   X     X      
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 05/05/2023 - 13:38