Swedbank AS

Andmed
Ärinimi
Swedbank AS
Registrikood
10060701
Aadress
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
Telefon
+372 631 0310
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 631 0410
Aktsia- või osakapitali suurus
85 000 000
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: EP-13 PO

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
EP-13 PO
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Krediidiasutuse tegevusluba

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
nr. 4.1-1/121
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
16. Makse algatamise teenused.
Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik
17. Kontoteabe teenused.
Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
16. Makse algatamise teenused.
Rootsi Kuningriik, Taani Kuningriik, Norra Kuningriik
17. Kontoteabe teenused.
Rootsi Kuningriik, Taani Kuningriik, Norra Kuningriik
Olulist osalust omavad isikud
Nimi
Swedbank Baltics AS
Osaluse suurus protsentides
100
Emitendid, kelle suhtes turutegijana tegutsetakse
Emitendi ärinimi Väärtpaberi ISIN Turutegemise algus
Ignitis grupė
LT0000115768
Merko Ehitus
EE3100098328
Šiaulių bankas
LT0000102253
Tallink Grupp
EE3100004466
TKM Grupp
EE0000001105
Tallinna Sadam
EE3100021635
Tallinna Vesi
EE3100026436
Telia Lietuva
LT0000123911
EfTEN Real Estate Fund III
EE3100127242
Infortar
EE3100149394
Viimati muudetud: 17/06/2024 - 14:37