Baader Bank AG

Andmed
Ärinimi
Baader Bank AG
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
 
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
       
C2                                      
C3
X
X
X
 
X
       
X
X
               
C4
X
X
X
 
X
       
X
X
               
C5                                      
C6                                      
C7                                      
C8                                      
C9                                      
C10                                      
C11                                      
Tabeli selgitus