Bethmann Bank AG

Andmed
Ärinimi
Bethmann Bank AG
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Saksamaa
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid);
7b. välisvaluutaga;
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega;
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega;
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
11. Vara valitsemine ja nõustamine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X     X               X X   X      
C2 X X     X               X X   X      
C3 X X     X               X X   X      
C4 X X     X               X     X      
C5 X X     X               X     X      
C6 X X     X               X     X      
C7                                      
C8                                      
C9                                      
C10 X X     X               X     X      
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 05/12/2022 - 17:15