BofA Securities Europe SA

Andmed
Ärinimi
BofA Securities Europe SA
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid);
7b. välisvaluutaga;
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega;
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega;
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
12. Väärtpaberite hoidmine

Financial Instruments

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X   X X X     X X X X X X X      
C2 X X X   X X X     X X X X X X X      
C3 X X X   X X X     X X X X X X X      
C4 X X X   X X X     X X X X X X X      
C5 X X X   X X X     X X X X X X X      
C6 X X X   X X X     X X X X X X X      
C7 X X X   X X X     X X X X X X X      
C8 X X X   X X X     X X X X X X X      
C9 X X X   X X X     X X X X X X X      
C10 X X X   X X X     X X X X X X X      
C11 X X X   X X X     X X X X X X X      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 09/12/2022 - 12:14