CACEIS BANK

Andmed
Ärinimi
CACEIS BANK
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
12. Väärtpaberite hoidmine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C2
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C3
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C4
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C5
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C6
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C7
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C8
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C9                                      
C10
X
X
X
           
X
X
 
X
   
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 21/08/2018 - 11:03