Commerzbank AG

Andmed
Ärinimi
Commerzbank AG
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
4a. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud.
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud.
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
a) otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus;
b) maksetehingu täitmine maksekaardi või sarnase seadme vahendusel;
c) kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus.
4d. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:
a) otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus;
b) maksetehingu täitmine maksekaardi või sarnase makseinstrumendi või muu samasuguse vahendi abil;
c) kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorralduse täitmise.
4e. Makseinstrumentide väljaandmine ja/või maksetehingute vastuvõtmine.
4f. Rahasiire.
4g. Makse algatamise teenused.
4h. Kontoteabe teenused.
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
13. Krediidiinfo teenuste osutamine
14. Pangahoidla teenused
Täiendavad teenused MiFID direktiivi (2006/48/EÜ) alusel
15. E-raha väljastamine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X X X X X     X X X X X X X      
C2 X X X X X X X     X X X X X X X      
C3 X X X X X X X     X X X X X X X      
C4 X X X X X X X     X X X X X X X      
C5 X X X X X X X     X X X X X X X      
C6 X X X X X X X     X X X X X X X      
C7 X X X X X X X     X X X X X X X      
C8 X X X X X X X     X X X X X X X      
C9 X X X X X X X     X X X X X X X      
C10 X X X X X X X     X X X X X X X      
C11 X X X X X X X     X X X X X X X      
Tabeli selgitus