EXANE FINANCE

Andmed
Ärinimi
EXANE FINANCE
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
11. Vara valitsemine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1    
X
X
 
X
X
     
X
               
C2    
X
X
 
X
X
     
X
               
C3    
X
X
 
X
X
     
X
               
C4    
X
X
 
X
X
     
X
               
C5    
X
X
 
X
X
     
X
               
C6    
X
X
 
X
X
     
X
               
C7    
X
X
 
X
X
     
X
               
C8    
X
X
 
X
X
     
X
               
C9    
X
X
 
X
X
     
X
               
C10    
X
X
 
X
X
     
X
               
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 21/08/2018 - 11:03