Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Andmed
Ärinimi
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Riik
Saksamaa
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
 
X
X
X
X
     
C2
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
 
X
X
X
X
     
C3
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
 
X
X
X
X
     
C4
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
 
X
X
X
X
     
C5                                      
C6                                      
C7                                      
C8
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
 
X
X
X
X
     
C9
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
 
X
X
X
X
     
C10
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
 
X
X
X
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus