J.P.Morgan International Bank Limited

Ärinimi
J.P.Morgan International Bank Limited
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
2000/12
Lisa 1
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
14. Pangahoidla teenused
Täiendavad teenused MiFID direktiivi (2006/48/EÜ) alusel
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1                          
X
         
C2                          
X
         
C3                          
X
         
C4                          
X
         
C5
X
X
X
X
X
       
X
X
X
X
X
 
X
     
C6                                      
C7                                      
C8
X
X
X
X
X
       
X
X
X
X
X
         
C9
X
X
X
X
X
       
X
X
X
X
X
         
C10
X
X
X
X
X
       
X
X
X
X
X
 
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus