JSC Lateko Banka

Andmed
Ärinimi
JSC Lateko Banka
Riik
Läti
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
PANK2000/12
Lisa 1
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine