Kaupthing Singer & Friedlander Limited

Ärinimi
Kaupthing Singer & Friedlander Limited
Riik
Ühendkuningriik
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
Täiendavad teenused MiFID direktiivi (2006/48/EÜ) alusel
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
 
X
X
X
     
X
X
X
X
X
       
C2
X
X
X
 
X
         
X
   
X
         
C3    
X
X
                             
C4
X
X
X
 
X
         
X
 
X
X
         
C5
X
X
X
 
X
         
X
   
X
         
C6                                      
C7                                      
C8                                      
C9
X
X
X
 
X
         
X
 
X
X
         
C10                                      
C11                                      
Tabeli selgitus