Klarna Bank AB

Andmed
Ärinimi
Klarna Bank AB
Riik
Rootsi
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7b. välisvaluutaga
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
15. E-raha väljastamine
16. Makse algatamise teenused
17. Kontoteabe teenused
Viimati muudetud: 19/09/2019 - 13:19