Kvika banki hf

Andmed
Ärinimi
MP Bank hf.
Riik
Island
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
13. Krediidiinfo teenuste osutamine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C2
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C3
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C4
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C5
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C6
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C7
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C8
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C9
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C10
X
X
X
X
X
X
X
   
X
X
X
X
X
X
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus