Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Andmed
Ärinimi
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Riik
Austria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
X
         
C2
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
X
         
C3
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
X
         
C4
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
           
C5
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
           
C6
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
           
C7
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
           
C8
X
X
             
X
X
 
X
           
C9
X
X
 
X
X
       
X
X
 
X
           
C10
X
X
             
X
X
 
X
           
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 21/08/2018 - 11:03