Macquarie Bank Europe DAC

Andmed
Ärinimi
Macquarie Bank Europe DAC
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7b. välisvaluutaga;
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega;
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega;
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X     X X       X   X X X X      
C2                                      
C3                                      
C4 X X X     X X       X   X X X X      
C5 X X X     X X       X   X X X X      
C6 X X X     X X       X   X X X X      
C7 X X X     X X       X   X X X X      
C8 X X X     X X       X   X X X X      
C9                                      
C10 X X X     X X       X   X X X X      
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 27/04/2022 - 16:14