Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.

Andmed
Ärinimi
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid);
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega;
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega.
12. Väärtpaberite hoidmine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X   X X X     X         X        
C2 X X X   X X X     X         X        
C3   X               X                  
C4 X X X   X X X     X         X        
C5                                      
C6                                      
C7                                      
C8                                      
C9                                      
C10                                      
C11                                      
Tabeli selgitus