Northern Trust Global Services SE

Ärinimi
Northern Trust Global Services SE
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Finantsinstrumendid
Teenuse nimetus Finantsinstrumentide tabel
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
11. Vara valitsemine ja nõustamine
12. Väärtpaberite hoidmine
14. Pangahoidla teenused
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid      C1 X X X X X         X X   X

X

 

X

     
C2 X X X X X         X X   X

X

 

X

     
C3 X X X X X         X X   X

X

 

X

     
C4 X X X X X         X X   X

X

 

X

     
C5

X

X

X

X

X

 

 

   

X

X

 

X

X

 

X

     
C6

X

X

X

X

X

 

 

   

X

X

 

X

X

 

X

     
C7

X

X

X

X

X

 

 

   

X

X

 

X

X

 

X

     
C8

X

X

X

X

X

 

 

   

X

X

 

X

X

 

X

     
C9

X

X

X

X

X

 

 

   

X

X

 

X

X

 

X

     
C10

X

X

X

X

X

 

 

   

X

X

 

X

X

 

X

     
C11                                      
Tabeli selgitus