OP Corporate Bank Plc

Andmed
Ärinimi
OP Corporate Bank Plc
Riik
Soome
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
13. Krediidiinfo teenuste osutamine
14. Pangahoidla teenused
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C2
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C3
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C4
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C5
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C6
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C7
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C8
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C9
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C10
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
     
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 21/08/2018 - 11:03