AS SEB Banka

Andmed
Ärinimi
AS SEB Banka
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Läti
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
4. Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:
c) kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorralduse täitmise.
Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4.
Viimati muudetud: 07/07/2021 - 13:51