Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Andmed
Ärinimi
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Rootsi
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
4a. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4b. Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto haldamiseks vajalikud toimingud
4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:
— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus
— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil
— kreeditkorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus
4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine
4f. Rahasiire
4g. Maksetehingute täitmine, kus maksja nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse telekommunikatsiooni-, digitaalse või IT-seadme abil ning makse tehakse telekommunikatsiooni- või IT-süsteemi või -võrgu haldajale, kes tegutseb üksnes vahendajana makseteenuse kasutaja ning kaupade ja teenuste tarnija vahel.
Punktis 4g osutatud tegevus ei hõlma laenu andmist kooskõlas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 16 lõikes 3 sätestatud tingimustega.
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
3. Kapitalirent
11. Vara valitsemine ja nõustamine
12. Väärtpaberite hoidmine
14. Pangahoidla teenused
6. Tagatised ja kohustused

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C2
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C3
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C4
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C5
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C6
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C7
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C8
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C9
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C10
X
X
X
X X X X     X X X X X X X      
C11
X
X
X
 
X
               
X
         
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 17/12/2019 - 11:12